”Kullekin on annettu selviytymisen taito. On vain opeteltava käyttämään sitä.”
-Marleena Ansin Onnen Aika kirjasta-

HERKILLE JA ERITYISHERKILLE
HENKILÖILLE KOHDENNETTU
PSYKOTERAPIARYHMÄ ALKAA HELSINGISSÄ

Kokoan täydentyvää psykodynaamista psykoterapiaryhmää, jonka kohdennan herkille ja erityisherkille henkilöille.

Hoidon tavoitteena on edistää osallistujien sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, lisätä kykyä käsitellä tunneprosesseja, vähentää kerääntyneitä tunnetaakkoja sekä oppia suojautumaan epätarkoituksenmukaisilta tunnetaakoilta Haastattelen jokaisen hakeutujan. Haastatelluista valitsen ja muodostan heidän hoitonsa kannalta tarkoituksenmukaisen ryhmän.

Ryhmän jäsenten on mahdollista hakea Kelan kuntoutustukea.


Työyhteisön ja johdon sekä lähiesimiesten kehittymistä tukee ulkopuolisen ammatti-ihmisen näkemys, joka vie muutos- ja kehittämisprosesseja eteenpäin. Ammatti-ihminen auttaa työ-yhteisön sisäisten vuorovaikutussuhteiden kehittämisessä ja niiden prosessien korjaamisessa mm. erilaisissa ristiriitatilanteissa. Räätälöidyt tilauskoulutukset tukevat työyhteisön ammatillista jaksamista ja kehittymistä.

Ihmisen elämä on yllätyksiä täynnä. Erilaisissa elämänmuutostilanteissa tukea antavat lyhyt- ja pitkäkestoiset ryhmät ja yksilökeskustelut, jotka auttavat ihmistä selviytymään vaikeiden aikojen yli.

Olen Maj-Lis Kartano vuorovaikutus- ja ryhmäprosessien asiantuntija. Koulutukseltani olen Esh-kätilö, ryhmäpsykoterapeutti (KELA) ja Työnohjaaja (Sos.ped ja CSLE, johdon työnohjaajat ja mentorit). Tällä hetkellä olen Valviran hyväksymässä ryhmäpsykoanalyytikkokoulutuksessa (Suomen Ryhmäpsykoterapia ry).

Yhteystietoni:
T:mi Oivallus, Maj-Lis Kartano
maj-lis.kartano@oivallus.net
GSM: 041-4611915
Käyntiosoite: Museokatu 42 A, 00100 Helsinki