Kuukauden henkilö

Maj-Lis Kartano

Kouluttaja-työnohjaaja Maj-Lis Kartano valmentaa ihmissuhdetyön ammattilaisia. Sairaanhoitajana hän tietää, että oma persoona on hoitotyön keskeinen instrumentti ja että sitä kannattaa huoltaa.

- Kun potilassuhde ja työyhteisön ihmissuhteet toimivat paremmin, vapautuu voimavaroja varsinaiseen hoitotyöhön.

Elämänkaarikoulutuksella ja työnohjauksella kehitetään itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja. Kun ymmärtää potilaan ja työtoverin käytöstä ja omia reaktioitaan, t yön arjesta selviää paremmin.

Kartanon ajattelu lähtee elämänkaaresta. Murrosvaiheet liittyvät ikäkausiin tai nousevat ympäristöstä tai yhteiskunnasta.

Traumat, suru tai vaikkapa vain asuinpaikan vaihto jättävät jälkensä ihmiseen. Ne vaativat luopumaan entisestä ja kiinnittymään uuteen. Jos ihminen ei käsittele prosesseja kunnolla, ne heijastuvat käyttäytymiseen koko elämän ajan.

Esimerkiksi vetäytyvä tai aggressiivinen potilas on saattanut kokea hylkäämisen lapsuudessaan. Ei ole ihme jos hän kavahtaa kosketusta. Potilas saattaa purkaa ahdistusta loputtomalla puhumisella. Jos sairaanhoitaja ei osaa liittää tarinaa elämänkaareen, vuorovaikutuksesta tulee hyödytöntä tunnemössöä.

- Jos potilasta kuuntelee empaattisesti mutta analyyttisesti, hänestä voi oppia jotakin, Kartano neuvoo.

Ryhmädynamiikan ymmärtäminen auttaa vuorotyössä, jossa sairaanhoitaja joutuu mukautumaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Tutulle työtoverille katsekin välittää paljon tietoa, vieraalle ei pysty sanoinkaan kaikkea selittämään.

- On kyllä helppoa kertoa uudelle tulokkaalle, missä vaipat ovat, mutta yhteisön tiedostamattomat pelisäännöt opitaan vain ajan mittaan.

Osastonhoitaja kannattelee työyhteisön tunteiden tasapainoa. Kokemusten jakaminen ja keskustelu auttavat pitkälle. Jos työyhteisö kiristyy, tarvitaan työnohjausta.

Kartanon omalla elämänkaarella on tapahtunut paljon siitä lähtien, kun hän valmistui sairaanhoitajaksi. Hän on omaksunut uuden ammatti-identiteetin työnohjaajana ja ryhmäpsykoterapeuttina, mutta tuntee itsensä vieläkin pohjimmiltaan sairaanhoitajaksi.

- Hoitaminen, välittäminen ja auttaminen kuuluvat kouluttajankin rooliin, hän toteaa.

Teksti: Marjatta Karvinen

« takaisin artikkeleihin