Vertaisryhmät

Työelämästä eläkkeelle siirtyville

On luonnollista, että tämä vaihe käynnistää ihmisessä erilaisia tunteita, ajatuksia ja kokemuksia, joita hän haluaa pohtia itsekseen mutta myöskin jakaa niitä toisten samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa.

Tarkoituksen mukaisesti kootussa vertaistukiryhmässä on turvallista asiantuntijan myötävaikutuksella pohtia elämän ja olemassaolon peruskysymyksiä, laajentaa ja saada uusia näkökulmia ajatuksilleen.

Vastaan mielelläni tiedusteluihin

Ammatti-ihmisenä kehittymisen ryhmä

Hoitotyö on henkisesti vaativaa. Tämä edellyttää työntekijältä kyvykkyyttä käyttää ja suojata omaa persoonaansa tarkoituksenmukaisella tavalla. Ryhmän tavoitteena on ehkäistä uupumista ja kyynnistymistä työssä ja käynnistää ammatillisia uusiutumisprosesseja.

Vertaisryhmä asiantuntijan myötävaikutuksella mahdollistaa näiden kysymysten laajemman ja syvemmän pohtimisen tavoitteiden saavuttamiseksi. Voimaantuminen vapauttaa energiaa elämään.

Vastaan mielelläni tiedusteluihin

Psykoterapiaryhmät

Psykoanalyyttinen psykoterapiaryhmä alkamassa syksy 2011

Olen kokoamassa psykoanalyyttistä terapiaryhmää, jonka tarkoitus on alkaa syksyllä 2011.

Ryhmän puitteet

Ryhmän koko on 8 henkilöä (naisia ja miehiä). Ryhmä kokoontuu tiistaisin klo 18.00- 19.30 välisenä aikana Helsingissä Museokatu 42 A 11 (Etu- Töölö)

Ryhmän kesto on 3-4 vuotta

Ryhmäpsykoterapeuttia ja ryhmän jäseniä sitoo salassapitovelvollisuus.

Ryhmäpsykoterapia on hyvä ja tuloksia tuottava hoitomuoto. Monen kohdalla se on yksilöterapiaa tehokkaampaa ja taloudellisesti edullisempaa.

Kenelle ryhmäpsykoterapia soveltuu

Analyyttistä ryhmäpsykoterapiaa suositellaan erityisesti masentuneille, ahdistus ja pelko-oireisille, paniikkihäiriöisille, työuupuneille, itsetunto-ongelmaisille ja sosiaalisista ongelmista sekä jännittämisestä kärsiville ihmisille, joilla on halua riittävästi kehittää itseään.

Kenelle ryhmäpsykoterapia ei sovellu

Päihde- ja huumeongelmaiset, avoimesti psykoottiset tai vakavassa itsemurhavaarassa olevat henkilöt eivät yleensä sovellu psykoterapia ryhmään.

Kustannukset

Ryhmäpsykoterapia hinta 45 euroa istuntokerta. Jokainen istunto on kestoltaan 90 min. Istuntoja on vuodessa n. 42–43 kertaa.

Kaikki ryhmään hakeutuvat henkilöt haastatellaan vähintään 2 kertaa, ennen ryhmään potilaaksi valitsemista ja ryhmän aloitusta. Haastattelukerta maksaa 50 e.

Ryhmän jäsenet voivat hakea taloudellista tukea Kansaneläkelaitoksen kuntoutusvaroista. Tukea voi saada enintään kolmeksi vuodeksi.

Vastaan mielelläni tiedusteluihin