Koulutus- ja kehittämistoiminta

Maj-Lis Kartano on kouluttanut yli 20 vuotta Sosiaali- ja terveydenhuollon eri henkilöstöryhmiä.

Suunnitellut ohjelmia valtakunnallisiin ja ulkomaille suuntautuneisiin koulutustapahtumiin ja seminaareihin, joissa hän on toiminut myös puheenjohtajana ja luennoitsijana.

Toteuttanut organisaatioiden sisäisiä pitkäkestoisia koulutus- ja kehittämisprosesseja.

Luennoinut ja vetänyt organisaatioiden ja työyhteisöjen sisäisiä yksilöllisesti räätälöityjä kehittämis- ja koulutus päiviä.

Maj-Lis Kartano on valittu vuoden kouluttajaksi kaksi kertaa (Kaupunkiopisto ja Kuntakoulutus, nykyinen FCG)

Tämän hetkisiä yhteistyökumppaneita on esim. Pirkanmaan ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirien koulutustoimistot ja organisaation eri yksiköt, HUS eri toimialueet,Suomen Sairaanhoitajaliitto ry, Kymenlaakson kesäyliopisto, Finnish Consulting Group oy, kuntien ja kaupunkien eri hallintokunnat ja sosiaali- ja terveytoimi ,kolmannen sektorin palveluntuottajat, Pro Edu oy.

Esimies työ

- Esimiestyö ja arjen johtaminen
- Esimiestyössä haastavien ihmissuhteiden kohtaaminen
- Näkymätön valta – yhteisön piilojohtajuus
- Toimiva työyhteisö
- Työelämästä eläkkeelle

Hoito- ja muu henkilöstö

- Toimiva työyhteisö
- Työelämästä eläkkeelle
- Tavoitteena onnistunut työvuoro
- Hoidettavan ja hoitajan tunnekokemukset hoitosuhteessa
- Omahoitaja potilaan hänen omaistensa ja omien sisäisten tunteiden ja ristiriitojen kohtaajana
- Elämänkaarikertomukset hoitotyön apuvälineenä
- Kuoleman ja kuolevan potilaan kohtaaminen hoitosuhteessa