Esimiestyö ja hoitotyönarjen johtaminen

Tavoitteet

Päivän tavoitteena on
1. Syventää tietoa ja taitoa itsen ja työryhmän sisäisistä prosesseista ja niiden vaikutuksesta arjen työryhmädynamiikkaan.
2. Auttaa ymmärtämään ja kohtaamaan perustehtävän suorittamista hankaloittavia työntekijöitä
3. Lisätä tietoa työryhmän ryhmädynamiikasta johtajuuden näkökulmasta.
4. Pohtia työnohjauksen hyödynnettävyyttä osastonhoitajan apuvälineenä.
5. Vapauttaa osastonhoitajaa tarpeettomista syyllisyyden ja riittämättömyyden tunteista.

Kouluttaja

Maj-Lis Kartano, vuorovaikutus- ja ryhmäprosessien asiantuntija Esh ,Ryhmäpsykoterapeutti (kela), Työnohjaaja (Sos.ped ja johdontyönohjaajat ja menbtorit),Ryhmäpsykoanalyytikko koulutuksessa

Aamupäivän teema: Esimiestyö

Osastonhoitaja oman asemansa, paikkansa ja roolinsa ylläpitäjänä
• rajapinnan merkitys esimiestyössä
• ajattelun ja toiminnan selkeyden säilyttäminen vaikeissa tilanteissa
• syyllisyyden ja riittämättömyyden tunteet
• työryhmän vaikeiden tunteiden kannattelu ja käsittely
• esimies uhri vai oman elämänsä hallitsija
• esimiehen omat uusiutumisprosessit ja voimaantuminen

Tauko

Osastonhoitajan perustehtävän suorittamista hankaloittavat työntekijät
Esim.
• riittämättömästi kehittyneet työntekijät (esim. aikuistumattomat työntekijät)
• työntekijän läpikäymättömien elämänprosessien heijastuminen johtamiseen
• traumatisoituneet työntekijät
• eriasteiset luonnehäiriöiset työntekijät (esim. rajatilatyyppinen käyttäytyminen, narsistisuus)

Lounastauko

Iltapäivän teema: Työyhteisön arjen ryhmädynamiikka ja työnohjaus

Osastonhoitajan perustehtävän onnistumista edistävä/tuhoava ryhmäprosessi?
• perustehtäväkeskeinen työryhmä ja perustehtävästä vieraantunut yhteisö
• työryhmän patologian tunnistaminen/ korjaavat toimenpiteet
• työryhmän muutosprosessien johtaminen ja ryhmädynamiikka
• traumaattisten tilanteiden käsittely ryhmässä
• työryhmän historian vaikutus arjen ja sen muutosten johtamiseen

Kahvitauko

Työnohjaus osastonhoitajan johtamisen tukena
• mitä työnohjaus on ja mitä se ei ole
• työnohjauksen kohdentaminen
• työnohjaajan valinta
• työnohjausprosessin kulku
Case: Tapausselostus toteutetusta työnohjausprosessista