Esimiestyössä haastavien ihmissuhteiden kohtaaminen

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveystoimen, yksityisten ja julkisten organisaatioiden sekä lääkealan esimiestehtävissä toimivat henkilöt ja kaikki esimiestyöstä kiinnostuneet.

Tavoitteet

Päivän tavoitteena on laajentaa ja syventää esimiehen tietoa ja taitoa ohjata työyhteisönsä ryhmäprosesseja perustehtävä suuntautuneisuuteen. Paneutua haastaviin esimies-alaisuhteiden prosesseihin. Tukea esimiestä työryhmän ja asiakkaan/omaisen välisissä ristiriitatilanteista selviytymiseen. Auttaa esimiestä oman flownsa löytämisessä.

Kouluttaja

Maj-Lis Kartano, vuorovaikutus- ja ryhmäprosessien asiantuntija, Esh, Ryhmäpsykoterapeutti (kela), Työnohjaaja (Sos.ped ja johdontyönohjaajat ja menbtorit),Ryhmäpsykoanalyytikko koulutuksessa

Ohjelma

8.30–9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00–10.30 ESIMIES ERILAISTEN TAVOITTEIDEN, TARPEIDEN JA TOIVEIDEN RISTEYKSESSÄ
• perustehtävästä vieraantuneen yhteisön ilmiöt ja niiden kohtaaminen
• ryhmän primitiivinen/sadistinen hyökkäys esimiestä tai ryhmän jäsentä kohtaan

10.30–10.45 Tauko

10.45–12.00 EDELLINEN AIHEKOKONAISUUS JATKUU
• kilpailu ja kateus
• syyllisyys ja häpeä

12.00–13.00 Lounastauko

13.00–14.00 HAASTAVA ALAISSUHDE
• transferenssi – vastatransferenssisuhde
• mitä työelämänkaaresta voi päätellä työntekijästä
• kehittymätön/jämähtänyt työntekijä
• nuori työntekijä/keskeneräinen aikuistumisprosessi
• narsistinen työntekijä
• traumatisoitunut työntekijä
• työntekijän taipumus perustehtävää häiritsevään käyttäytymiseen

14.00–14.30 Tauko

14.00–16.00 HAASTAVA ASIAKAS/OMAISSUHDE
• vaikeuksien alku aseman, paikan ja roolin hämärtyminen (työyhteisö/omahoitaja/asiakas/omainen)
• eriasteinen persoonallisuushäiriö
• surematon suru
• katkeroitunut

MISTÄ ESIMIES LÖYTÄÄ FLOWNSA KOKEAKSEEN ILOA

16.00 PÄIVÄN PÄÄTÖS