KUOLEMAN JA KUOLEVAN POTILAAN KOHTAAMINEN

Hoitajana elämän ja kuoleman rajapinnassa: Kuoleman, kuolevan potilaan ja omaistensa luopumis-, suruprosessin ja kärsimyksen tuomien tunteiden kohtaaminen ja selkiyttäminen

Tavoitteet

Päivän tarkoituksena on lisätä hoitajan syvempää ymmärrystä hoidettavan kuolemaan liittyvistä prosesseista esim. luopumis- ja suruprosesseista. Kehittää hoitajan kyvykkyyttä kohdata kuoleva ihminen ja hänen läheisensä ammattiroolissa ja ihmisenä. Lisätä hoitajan taitoa kohdata ja käsitellä kuolemasta nousevia omia ja kuolevan vaikeita tunteita.

Kouluttaja

Maj-Lis Kartano, vuorovaikutus- ja ryhmäprosessien asiantuntija, Esh, Ryhmäpsykoterapeutti (kela), Työnohjaaja (Sos.ped ja johdontyönohjaajat ja menbtorit),Ryhmäpsykoanalyytikko koulutuksessa

Ohjelma

8.30–9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi/tee

9.00–10.30 Kuoleman ja elämän rajapinnan läheisyydessä työskentely
• elämän ja kuoleman välinen paradoksi
• eettiset kysymykset
• kuoleman läheisyydessä työskentely erilaisissa yksiköissä

10.30–10.45 Tauko

10.45–12.00 Tunteet jotka kuoleva joutuu kohtaamaan
• luopuminen, suru
• tyhjyyden tunne ja siltä suojautuminen
• yksinäisyyden, hylätyksi tulemisen ja tarkoituksettomuuden tunteet
• kuolema tiivistää elämänprosessit muutoksen hetkeksi

12.00–13.00 Lounastauko

13.00–14.00 Hoitosuhde kuolevan kanssa
• hoitajan riittävän selkiytynyt identiteetti ja suhde kuolemaan
• kuolevan mielen eheyttäminen hoitosuhteessa
• tunteensiirrot hoitosuhteessa
• hoitaja kuolevan elämänprosessien ja luopumisprosessien kohtaajana
• kärsimyksen kohtaaminen
• leikki ja mielikuvat hoitosuhteessa
• kuolema – irtipäästämisen hetki

14.00–14.30 Kahvitauko

14.30–16.00 Kuolevan omaisten kohtaamien
• läheisestään luopuminen ja surutyö
• luottamus ja luottamuksenarvoisuus

Hoitoyhteisö kuoleman kohtaajana
• hoitoyhteisön kyvykkyys käsitellä kuoleman ahdistusta
• kuinka käsittelemättömyys näyttäytyy yhteisön arjessa
• yhteisöllisyys hoitajan tukena