NÄKYMÄTÖN VALTA – YHTEISÖN PIILOJOHTAJUUS

On tunnettua, että virallisen esimiehen lisäksi yhteisössä vaikuttaa aina myös piilojohtaja. Piilojohtaja voi toimia virallisen johtajan perustehtävää edistävällä tai tuhoavalla tavalla. Tuhoavavasta tavasta toimia on esimiehen vaikeaa saada konkreettista otetta. Hänellä on vain aavistus, jotain on tapahtumassa, mistä on kyse? Tuhoavan piilojohtajan toimintaa leimaa salailu; piilossa/ihmisten mielissä toimiminen. Tämä luo vääristynyttä kuvaa työntekijöiden ja johtajuuden välille. Työilmapiiri tulehtuu ja perustehtävä ja siihen liittyvä päätöksenteko vaarantuu. Huomioitavaa on että piilojohtaja ei ota vastuuta toiminnastaan. Hänellä ei ole oikeaa valtaa.

Päivän tarkoituksena on auttaa tiedostamaan ja ymmärtämään tuhoavan piilojohtajan toimintatapojen prosesseja, ennalta ehkäisemään ja tarttumaan niihin riittävän ajoissa.

Ohjelma räätälöidään yhteistyössä tilaajan kanssa