Omahoitaja potilaan, omaisten ja omien sisäisten tunteiden ja ristiriitojen kohtaajana

Tavoitteet

Päivän tavoitteena on syventää omahoitajan tietoa ja ymmärrystä potilaan ja hänen omaisensa/läheisen kohtaamiseen. Lisätä omahoitajan kyvykkyyttä kohdata ammatillisen roolinsa kautta vaikeita tilanteita ja tunteita.

Kouluttaja

Maj-Lis Kartano, vuorovaikutus- ja ryhmäprosessien asiantuntija, Esh, Ryhmäpsykoterapeutti (kela), Työnohjaaja (Sos.ped ja johdontyönohjaajat ja menbtorit),Ryhmäpsykoanalyytikko koulutuksessa

Ohjelma

9.00–9.45 Omahoitajuus tehtävänä ja ammattiroolina
• omahoitajuus osana hoitajan perustehtävää
• omahoitajan rooli hoitosuhteessa
• työyhteisön jäsenyyden tuomat roolit
• hoitajan ja omaisen tukijan roolit
• monien roolien luomat ristiriidat

9.45–10.15 Keskeinen kysymys – parantavaa hoitoa ei ole
• eri-ikäisten omaisten todellisuuden kohtaaminen
• kuinka rakentaa toivoa epätoivon keskellä

10.15–10.30 Tauko

10.30–12.00 Omaisen käyttäytymisen ymmärtäminen auttaa omahoitajaa
• omaisen käyttäytymisellä on mieli
• omaisen ymmärtämisen monimuotoisuus
• eri osapuolten välinen autonomia
• toivon ja epätoivon välinen taistelu
• sietämättömien tunteiden käsittely (hätä, ilkeys, viha, pelko, kateus ja riittämättömyyden tunteet)

12.00–13.00 Lounastauko

13.00–14.00 Omaisen ja hoidettavan kriisin ymmärtäminen
• mitä tarkoitetaan kriisillä
• omahoitaja perheen kriisin ymmärtäjänä
• kriisistä traumaksi
• omahoitaja trauman ehkäisijänä

14.00–14.30 Kahvitauko

14.00–16.00 Omaisen tukeminen ja vaikeiden tilanteiden ennaltaehkäisy
• muuttuvan elämäntilanteen ja elämänkaaren tuomat haasteet
• aviopuoliso vai muu läheinen/kohtaamisen eroavuudet
• vaikeiden tilanteiden ennaltaehkäisy
• kärjistyneen tilanteen kohtaaminen