Toimiva työyhteisö

Tavoite

Laadukkaan perustehtävän suorittaminen edellyttää toimivaa työyhteisön ryhmädynamiikkaa ja työntekijän riittävän hyvää suhdetta itseensä, työtoveriin ja työyhteisöön. Päivän tavoitteena on selventää ja avata näitä teemoja.

Kouluttaja

Maj-Lis Kartano, vuorovaikutus- ja ryhmäprosessien asiantuntija, Esh, Ryhmäpsykoterapeutti (kela), Työnohjaaja (Sos.ped ja johdontyönohjaajat ja menbtorit), Ryhmäpsykoanalyytikko koulutuksessa

Sisältö

Työntekijä ihmisenä ja työtoverina

- oman omaperäisyyden tunnistaminen ja minuuden puolustaminen
- riittävän selkeä ammatti-identiteetin kehittyminen
- oman roolin, aseman ja paikan muotoutuminen
- vihan ja loukkaantumisen tunteiden käsittely
- kiintymyssuhteiden rakentuminen
- työtoveruuden vuorovaikutteiset kehittymisprosessit

Työntekijä työryhmän jäsenenä

- perustehtävään ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen
- esimiehen ja työntekijän välinen yhteistoiminta
- oman ja työryhmän sisäisen tasapainon ja hyvinvoinnin edistäminen
- erilaisuuden ja ja samankaltaisuuden ristiriita
- rakentava ja tuhoava tapa toimia

Työyhteisön ryhmädynamiikka

- perustehtävä keskeinen työryhmä
- perusolettamus tasolla työskentelevä työryhmä
- työryhmän muotoutuminen ja uusiutuminen
- työstä ja työtovereista nousevien vaikeiden tunteiden ja ahdistuksen kannattelu ja käsittely
- kateus, kilpailu ja primitiiviset hyökkäykset
- yhteisöllisyys ja työyhteisön ilo

Kahvitauot aamu- ja iltapäivällä, lounastauko klo 12-13