Työnohjaus

Työnohjaus on organisaation, työyhteisön ja sen perustehtävän kehittämistä, laadun ylläpitämistä sekä niiden muutoksia tukevaa toimintaa. Työnohjauksessa tarkastellaan työntekijän tai työryhmän suhdetta perustehtävään, työroolien ja ammatti-identiteetin sekä heidän uudelleen identifioitumistaan muutoksissa olevan organisaation jäsenyyteen. Yksi työnohjauksen perusperiaatteita on vapaaehtoisuus. Jos työnohjaus mielletään koko organisaatiossa osaksi perustehtävää ja työryhmä katsoo tarvitsevansa työnohjausta työssään ei yksittäinen työntekijä voi kieltäytyä siitä henkilökohtaisten intressien vuoksi. Tällöin hän kieltäisi, ei vain itseltään, vaan koko työryhmältä työssä kehittymisen. Siis mahdollisuuden; tutkia, pohtia ja kehittää työyhteisön perustehtävää? Tähän tarvitaan jokaisen työryhmän jäsenen osallistumista.

Organisaation erilaissa esimies-, johtamis- sekä asiantuntija tehtävissä toimivat henkilöt kohtaavat työssään hyvin erilaisissa kehitysvaiheessa olevia henkilöitä ja monimuotoisia organisaation sisäisiä ja ulkoisia prosesseja, tarkoituksenmukaisista ja epätarkoituksenmukaisiin.. Kyky säilyttää oma sisäinen ja ulkoinen todellisuuden rajapinta sekä sisäinen intuitio on keskeinen työväline johtamistehtävissä toimiville. Yksilötyönohjauksella tuetaan esimiehen ammatti-identiteettiä, autetaan hänen uudelleenidentifioitumisprosessejaan, lisätään tietoisuutta ja ymmärrystä erilaisista häntä ympäröivistä ahdistusta ja ihmettelyä herättävistä ja prosesseista. Työnohjauksen tarkoituksena on vapauttaa ajatteluvirtoja ja energiaa itse perustehtävään ja tulevaisuuden visiointiin.

Esimerkkejä työnohjaus alueista

Olen toiminut työnohjaajana yli 20 vuotta työskennellen hyvin laajalla sektorilla yleensä pitkissä työnohjausprosesseissa. Organisaatioiden yhteisöissä olen antanut räätälöityjä kriisityönohjauksia ( persoonallisuushäiriöinen henkilö työyhteisössä ,äkillinen traumaattinen tapahtuma jne.)

Erikoisairaanhoidon ja perusterveydenhuollon eri työyhteisöjen työnohjaus (esim. konservatiiviset- ja operatiivisetyksiköt, akuutti psykiatria, mielenterveyskuntoutujat, dementiayksiköt, terveyskeskusten vuodeosastot, kotisairaanhoito, sosiaalityöntekijät/ sos.ohjaajat, teho jne.)

Johtajien ja lähiesimiestehtävissä toimivien yksilötyönohjaus ja johtoryhmien työnohjaus Työnohjaajien työnohjaus ja psykiatristen potilaiden hoitosuhteen työnohjaus Saattohoitokodit ja kuoleman läheisyydessä toimivat yksiköt.